Pár slov úvodem...

První oficiální souboj nejlepších hobíků z ČR, Slovenska a Polska!

15 nejlepších můžů a 15 nejlepších žen z ČR postoupí do Ostravy na základě 3 kvalifikačních WOD.

„Tripple Battle“ bude v Colliery CrossFit Ostrava.

Důležitá změna...

Vzhledem k faktu, že se jedná o "trochu jiný" závod, museli jsme zvolit i jiný postup registrace!

Na webu uděláš registraci, u které vyplníš pouze své osobní údaje.

Po tomto kroku mi na můj email martin@bestieopen.cz pošleš odkazy na obě videa, včetně výsledků jednotlivých WOD.

Průběžně budeme na webu zobrazovat v excelu výsledky i s odkazy na videa

Propozice

 • Start kvalifikace - 15. května 2015 v 8:00 hod
 • Konec kvalifikace - 24. května 2015 ve 24:00 hod
 • Finálový závod Triple Battle - 20. června v Colliery CrossFit v Ostravě
 • Do finálového závodu postoupí 15 mužů a 15 žen z ČR – kategorie „Bestie Open“
 • Poplatek za kvalifikaci 30Kč
 • Startovné ve finálovém závodě 10Euro
 • Ve finálovém závodě budou závodníci bojovat o titul národního šampióna a o celkového vítěze.

Kvalifikační WOD1

 • Na čas
 • 3-6-9-15-21
 • Swing (muži 24kg / ženy16kg)
 • Špičky - hrazda
 • Na bednu (muži 60cm / ženy 50cm)

Ukázka kvalifikačního WOD1

Kvalifikační WOD2 & WOD3

 • WOD2
 • 8 min AMRAP (muži vše s 45kg / ženy vše s 30kg)
 • 8x Mrtvý tah
 • 6x Přemístění
 • 4x Z ramen nad hlavu
 • Rest 1 minuta
 • WOD3
 • Maximální výdrž v pozici shybu s bradou nad úrovní hrazdy.
 • 30 sec rest
 • Maximální výdrž v pozici dopnutý ring dip s vytočením dlaní vpřed (palce ven).

Ukázka kvalifikačního WOD2 & WOD3

Pravidla pro kvalifikační video

 • Závodník se představí a na kameru viditelně zdokumentuje cvičební náčiní, zejména hmotnost závaží a rozměry použité bedny.
 • V záběru kamery musí být dobře viditelná časomíra.
 • Video nesmí být upraveno (střih, …)
 • WOD2 a WOD3 jsou na jednom časovém úseku!
 • Stanoviště kamery může být během WOD měněno, při nebo pro zachování všech požadavků. Tedy může být točeno „z ruky“.
 • Jednotlivé cviky a jejich provedení musí být jasně viditelné na kameře, v tomto WOD vše z bočního pohledu, nebo co nejvíce z bočního pohledu. V případě videa s čelním záběrem je většina pohybů nehodnotitelná, tedy video nebude uznáno
 • Záběr na kruhy, u WOD 3, je požadován z předu
 • Video závodník umístí na veřejně přístupný kanál a URL adresu vloží na www.bestieopen.cz do své registrace.

Standardy cviků

Swing

 • Standardní swing s cílovou pozicí, kdy je tělo kettlebell (koule) nad úrovní ramen.
 • Paže závodníka jsou v cílové pozici natažené a celý postoj je v plném napřímení, tedy všechny klouby jsou v cílové pozici srovnány v linii (kotník, koleno, kyčel, rameno)

Špičky – hrazda

 • Startovní pozice je v úplném visu, tedy bez kontaktu s podlahou a se zcela nataženými pažemi + paty za úrovní hrazdy.
 • Cílová pozice je, když se obě „špičky“ současně dotknou hrazdy mezi rukama.
 • Jako „špičky“ je brán jakýkoli kontakt s hrazdou prsty, nártem či chodidlem.

Na bednu

 • Na bednu je libovolným stylem.
 • Startovní pozice je ve stoji snožmo čelem k bedně a cílová pozice je v napřímeném stoji snožmo na bedně.
 • Všechny klouby jsou v cílové pozici srovnány v linii (kotník, koleno, kyčel, rameno).
 • Jakým způsobem se závodník / závodnice dostane na bednu a z bedny je pouze jeho / její volbou.

Mrtvý tah

 • Mrtvý tah začíná vždy s činkou na zemi a cílová pozice je v plném napřímení.
 • Všechny klouby jsou v cílové pozici srovnány v linii (kotník, koleno, kyčel, rameno) a činka je viditelně před úrovní ramen.

Přemístění (clean)

 • Přemístění (clean) začíná vždy s činkou na zemi a cílová pozice je v plném napřímení s činkou viditelně na ramenou a lokty před úrovní činky.
 • Všechny klouby jsou v cílové pozici srovnány v linii (kotník, koleno, kyčel, rameno). Použít lze „muscle clean, power clean nebo squat clean“.

Činka z ramen nad hlavu

 • Činka z ramen nad hlavu neboli Shoulders to over head je libovolným způsobem zdvižená činka z ramen nad hlavu.
 • Použít lze „press, push press, push jerk, split jerk“.
 • Ve startovní pozici je vždy činka v kontaktu s rameny a v cílové pozici je činka nad hlavou, ve zcela napřímené pozici těla.
 • Všechny klouby jsou v cílové pozici srovnány v linii (kotník, koleno, kyčel, rameno, loket a nad nimi činka).
 • Nohy jsou v cílové pozici snožmo.

Výdrž ve shybu

 • Čas začíná běžet v momentě, kdy závodník / závodnice má bradu evidentně nad úrovní hrazdy a nohy jsou ve visu.
 • Čas končí, jakmile se brada dostane na úroveň hrazdy. Úchop libovolný.

Výdrž v dipu

 • Čas začíná běžet v momentě, kdy závodník / závodnice má paže evidentně dopnuté, dlaně vytočené vpřed (kruh „je vidět“) tedy směřují vně nikoli přímo dopředu a nohy jsou ve visu.
 • Čas končí, jakmile je porušen kterýkoli bod uvedený v předchozí větě.

Hodnocení

 • WOD1 je na čas bez limitu!
 • WOD2 je na počet opakování
 • WOD3 je na součet časů obou výdrží (pauza 30 sec se nepočítá!)

Další poznámky

 • Mezi WOD1 a WOD2 není daný časový odstup.
 • Na vše je limit do 24:00 hod 24.května 2015
 • WOD 2a WOD3 musí být natočeny v jednom videu.

Ještě chvilku!

Sleduj web nebo facebook a včas se dozvíš start další kvalifikace.